Divort prin acordul partilor

A. Divort prin acordul partilor FARA partaj - FARA minori

B. Divort prin acordul partilor CU partaj - FARA minori

Cererea de divort se intocmeste diferit fata de cererile adresate de obicei instantelor de judecata, in sensul ca ambii soti figureaza ca petenti. Cererea de divort insotita de taxa de timbru, timbru judiciar, acte si imputernicirea avocatiala se depun personal de catre soti la judecatoria care are competenta teritoriala asupra ultimului domiciliu efectiv al sotilor.

Cererea de divort se depune de soti impreuna.

In acest caz, instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei.

Codul de Procedura Civila mai prevede unele cerinte legale ce trebuie indeplinite in cazul divortului prin acord.

Astfel, cererea de divort intemeiat pe acordul partilor, va fi semnata de ambii soti. Daca acestia au convenit si asupra modalitatilor de solutionare a cererilor accesorii divortului, acestea se vor cuprinde in actiunea de divort.

La primirea cererii de divort, presedintele instantei verifica existenta consimtamantului sotilor si semnaturile acestora, dupa care fixeaza termen.

In cazul divortului prin accord nu se administreaza probe cu privire la motivele de divort, nu se audiaza martori, casatoria desfacandu-se fara a se preciza cui apartine culpa, hotararea de divort nu se motiveaza. Hotararea prin care se pronunta divortul pe baza acordului sotilor este definitiva si irevocabila in ceea ce priveste solutia divortului.

Actele necesare in cazul divortului prin acord:

Divortul prin acord FARA partaj - FARA minori:
- Certificat de casatorie- original + o fotocopie;
- Cartea de identitate/buletinul sot - doua fotocopii;
- Cartea de identitate/buletinul sotie - doua fotocopii;

Divortul prin acord CU partaj - FARA minori:
- Certificat de casatorie- original + o fotocopie;
- Cartea de identitate/buletinul sot - doua fotocopii;
- Cartea de identitate/buletinul sotie - doua fotocopii;
- Lista bunurilor comune cu indicarea precisa a bunurilor ce urmeaza a fi preluate de catre fiecare sot si a valorii estimate a acestora - 1 exemplar ( se va trimite lista si pe email );
- Actele de proprietate ale bunurilor comune - 2 fotocopii ale fiecarui document.